top of page

Konferencaj Aliĝiloj

Tutĉeestantoj
Honoraj   Subtenantoj

 

Prezo: $500

Alte klasika

 

Prezo: $ 300

ĜENERALA ĉeestanto

 

Prezo: $ 250

PARTE ĉeestantoj
1 taga

 

Priezo: $ 100

2 tagaj

 

Prezo: $ 200

Bankedo

 

Prezo: $ 100

Konferenco & Prelegantoj

La loko  decidita estas tre bela pejzaĵo en Seulo sufiĉe ni povas ĝui esperantumon kaj la 1an konferencon de IKEF. Por sukcesigi nian eventon  la  plej grava estas renkonti kun IKEFanoj.  Kaj  propagandi kaj sukcesigi la konferencon ne nur espernantistaj komercanoj, sed ankaŭ nekonataj esperantistoj.   Gxis nun Komercistoj, kiuj uzantoj de Esperanto neniam renkontis grandskale, ĝis nun dum la UK  komercistoj nur Faka kunside interamikiĝis,  por komerco k negoco ni bezonas tiom da tempoj. 

Ĉi foje IKEF-koreio estas preparita por vi, la programaro abundas je diverseco, pluraj budoj  ekzpozicoj k prezentadon de varoj.  Ni, komercistoj rekte povus klarigi siajn varojn k informigi al la ĉeestantoj.   

Programaro du parte okazos, unue oficiala kunsido, en kiuj landaj reprezentantoj salutos al vi kaj raportos ilian progreson, due por komercistoj kaj IKEF  ni preparas konferencon kaj prelegon kelkajn, pro tio  necesas vian kunlaboron kiel ni bone povus progresi IKEF-n en esperantujo.

Ni  atendas vian partoprenon kaj prezentadon .

Jam ni estas preta por vi. 

Aliĝontoj bv. registri ĉi paĝon  por vi. LKK frue preparos hotel-ĉambrojn k aliajn. 

메시지가 성공적으로 전송되었습니다!

bottom of page